O Katedrze

Katedra Gramatyki i Semantyki powstała 8 marca 2013 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego (istniejącego od 1 października 2001 r.).
W Katedrze prowadzi się badania nad składnią i morfologią współczesnego języka polskiego, znaczeniami leksemów wybranych pól tematycznych, gramatycznymi cechami stylu prozy i poezji polskiej XX i XXI w., gwarą miejską Bydgoszczy i gwarami środowiskowymi.

Dla studentów przygotowywane są zajęcia dydaktyczne z gramatyki opisowej języka polskiego, semantyki, zagadnień wartościowania w języku i tekście, historii i metodologii językoznawstwa oraz seminaria dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktoranckie).

Kierownik Katedry

prof. zw. dr hab. Andrzej S. Dyszak
e-mail: dyszak@ukw.edu.pl
tel: (+48) 52 322 98 39 wew. 36 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Gramatyki i Semantyki,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 321 31 81, fax 52 322 03 55