Linguistica Bidgostiana

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Gramatyki i Semantyki,

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz, tel. 52 321 31 81, fax 52 322 03 55